Cancer patients
Kirjoittanut:
Jan Telford

Yhteistyössä kohti sadan prosentin paranemista syövästä

Vielä muutama vuosikymmen sitten lasten syöpien hoidossa saavutettiin isoja edistysaskelia ja syöpään sairastuneista lapsista noin 80 prosenttia saatiin parannettua. Tästä ei ole kuitenkaan päästy perinteisillä hoitomenetelmillä enää eteenpäin. Hoitojen kehittäminen vaatii kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, mihin puolestaan tarvitaan kipeästi rahoitusta. Tämän mahdollistamiseksi tekee työtä vuonna 2012 perustettu Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö. Nordea Funds on mukana sponsoroimassa Aamu Säätiölle varoja keräävää Team Rynkeby – God Morgon -hyväntekeväisyystapahtumaa.

Laura Paasio
Asiamies, Aamu Säätiö

Aamu yhdistyy monen mielessä alkuun ja uuteen mahdollisuuteen. Hyvä aamu antaa eväät onnistuneeseen päivään.
– Juuri tätä haluamme nimellämme viestiä. Jokainen ansaitsee terveen lapsuuden ja sitä kautta mahdollisuuden terveeseen aikuisuuteen, Aamu Säätiön asiamies Laura Paasio korostaa.
Paasion oma tausta on finanssialalla, jossa hän on toiminut lähes 20 vuotta. Ajan kuluessa hänelle vahvistui halu vaikuttaa työllään yhteiskunnalliseen kehitykseen.
– Kun herää kiinnostus jotain asiaa kohtaan, alkaa huomata, että on paljon tapoja, miten voisi itse auttaa, Paasio kertoo.
Paasiolle valkeni nopeasti, että Suomessa on suuri tarve kehittää lasten syöpähoitoja ja hankkia tähän tarvittava rahoitus.
– Koimme yhdessä lasten syöpälääkärien kanssa, että paras keino tähän on säätiötoiminta, mutta hieman eri tavalla kuin se on yleensä järjestetty. Tavoitteena ei ole kasata suuria pääomia, vaan lahjoitetut varat kohdistetaan täysimääräisinä välittömästi ennalta valittuihin kohteisiin, Paasio toteaa.

Kansainvälinen yhteistyö välttämätöntä

Lasten syöpähoitojen taso on Suomessa korkealla tasolla, mutta ennen Aamu Säätiön perustamista näissä ei oltu juuri edistetty moniin vuosiin. Paranemisennusteet olivat vakiintuneet keskimäärin 80 prosentin tasolle.

– Hoitomenetelmien kehittäminen vaatii kliinistä tutkimusta, jossa kohteena ovat itse syöpäpotilaat. Näihin osallistuminen on erittäin kallista mutta välttämätöntä, Laura Paasio painottaa.

– Lasten syöpälääkärit ymmärtävät, että heillä ei ole mahdollisuutta vaatia julkista rahaa syöpähoitojen kansainväliseen kehitykseen, vaan se on hankittava muualta. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa näin oli tehty jo useita vuosia aiemmin, hän jatkaa.

Tutkimusohjelmia järjestetään kansainvälisesti ja Suomen viisi yliopistollista sairaalaa osallistuvat näihin. Tutkimusohjelmiin kuuluvista potilaista lähetetään näytteitä, hoitovastekokeiden tuloksia, elämänlaatuun liittyviä raportteja ja hoitojen sivuvaikutuksiin liittyviä tietoja yhteiseen tietopankkiin. Näiden pohjalta voidaan aikanaan laatia uusia hoito-ohjelmia.

– Lasten sairastuminen syöpään on sen verran harvinaista, ettei Suomessa eikä missään muussakaan maassa ole mahdollista kerätä riittävää tutkimusaineistoa pelkästään omista potilaista. Siksi syöpähoitojen kehittämiseksi tarvitaan ehdottomasti kansainvälistä yhteistyötä, Paasio huomauttaa.

Lisäksi Aamu Säätiö on ollut mukana rahoittamassa joitakin perustutkimuksia ja esimerkiksi Tampereen yliopistolliseen sairaalaan hiljattain avattu varhaisvaiheen lääketutkimuskeskus sai tukea säätiöltä. Keskus edesauttaa huomattavasti pysymistä lasten syöpähoitojen kehittämisen eturintamassa.

A Girl and a bear
Kuvat (yllä): Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö

Lupaavia tuloksia, mutta työ jatkuu

Säätiön rahoittama työ on jo tuonut tuloksia. Hoitomenetelmiä kehittäviin tutkimuksiin osallistuneiden lasten paranemisennuste on 10 prosenttiyksikköä korkeampi kuin mihin päästään perinteisillä hoidoilla.

– Suomessa sairastuu syöpään vuosittain noin 150 alle 16-vuotiasta lasta. Kliinisissä tutkimuksissa löydettyjen uusien hoitomuotojen avulla voidaan pelastaa 15 lasta lisää, Laura Paasio kiteyttää.

Tavoitteena on tietenkin täysi 100 prosentin paranemisennuste. Lisäksi on huomioitava, että vaikka yhä useampi lapsi selviäisi syövästä, tauti jättää pysyviä jälkiä hyvin moneen.

– Lähes 70 prosentilla syövän sairastaneista lapsista ei ole tervettä aikuisuutta nimenomaan syövän vuoksi. Syöpä voi uusiutua, se voi alentaa hedelmällisyyttä, lisätä sydän- ja verisuonisairauksia sekä aiheuttaa monenlaisia psykososiaalisia ongelmia, Paasio kuvailee.

– Osin kyse on siitä, että tarvitaan tehokkaampia hoitoja. Mutta toisaalta hoitojen pitäisi olla entistä kevyempiä ja kohdennetumpia, etteivät ne vahingoittaisi terveitä organismeja. Työtä on todella paljon, jotta entistä useammalle lapselle saataisiin mahdollisuus terveeseen aikuisuuteen, Paasio ynnää.

Läpinäkyvästi ja yhteistyössä

Rakenteeltaan Aamu Säätiö on hyvin kevyt ja pystyy siksi myös toimimaan ketterästi. Sillä ei ole esimerkiksi varainhankkijoita vaan se luottaa verkostoitumiseen lahjoittajien kanssa.

– Uskomme, että läpinäkyvällä ja ympäri vuoden jatkuvalla toiminnalla saamme lahjoittajistamme pysyviä yhteistyökumppaneita, jotka todella luottavat siihen, mitä teemme, Laura Paasio korostaa.

Tämä on osoittautunut hyväksi lähestymistavaksi.

– Kun käynnistimme toimintaamme, ensimmäisinä vuosina oli erityisesti rakennettava säätiön uskottavuutta. On ollut mukava huomata, että olemme edistyneet kaiken aikaa. Viime vuosi oli ensimmäinen, kun 500 000 euron keräystavoitteemme täyttyi ja tänä vuonna näyttää siltä, että pääsemme tavoitteen yli, Paasio kuvailee.
 

Team Rynkeby
Kuva: Tarja Levänen

Pyörällä Pariisiin lasten hyväksi

Yksi Aamu Säätiön lahjoittajista on Team Rynkeby Säätiö, joka hallinnoi hyväntekeväisyystapahtumaa nimeltä Team Rynkeby – God Morgon. Ideana on, että yhteensä 1 900 pyöräilijää ja 450 avustajaa Tanskasta, Ruotsista, Suomesta, Norjasta, Islannista ja Färsaarilta muodostavat 48 joukkuetta, jotka polkevat 1 200 kilometriä Pariisiin seuraamaan Ranskan ympäriajon maaliintuloa. Team Rynkeby kerää tätä varten sponsoreilta varoja, joiden ylijäämä lahjoitetaan lyhentämättömänä lapsille.

Suomessa lahjoituskohteet ovat Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sekä syöpää sairastavia lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään tukeva Sylva ry. Viime vuonna lahjoitettu summa Suomessa oli 570 000 euroa, ja tämän vuoden tavoitteena on ylittää viime vuoden luku selkeästi.

Nordea Funds on tukemassa Team Rynkeby – God Morgon -tapahtumaa. Tämän lisäksi Fundsin työntekijä Laura Suominen pyöräilee tapahtumassa Helsingin joukkueen yhtenä kapteenina.

– Rynkeby on verkostomme todella tärkeä jäsen ja olemme kovasti kiitollisia kaikesta heidän avustaan lasten syöpähoitojen tutkimuksen ja kehityksen edistämisessä, Paasio kiittelee.