Moscow
Kirjoittanut:
Eemil Palmén

Venäjän osakkeet öljyn ja politiikan ristitulessa

Venäjän talous kasvaa viimeinkin pitkän taantuman jälkeen. Maan osakemarkkinoita tukee kohonnut öljyn hinta, jonka odotetaan kehittyvän vakaasti kasvavan kysynnän siivittämänä. Politiikan kylmät tuulet uhkaavat kuitenkin vakavasti Venäjän elpymistä. Strategimme Eemil Palmén valottaa, mitä Venäjälle sijoittavan on hyvä tietää.

Näytä lisää:
Osakemarkkinat
Eemil Palmén
Eemil Palmén
Strategi

Venäjän talous pääsi viime vuonna takaisin kasvu-uralle pitkän taantuman jäljiltä. Venäjällä inflaatio on saatu taittumaan alimmilleen sitten Neuvostoliiton aikojen, mikä tarkoittaa laskupaineitta korkotasolle. Korkojen lasku piristää kulutuskysyntää ja taloutta. Talouden piristymisestä hyötyvät erityisesti paikalliset pankit, jotka muodostavat pörssin arvosta neljänneksen. Myös presidentti Putin on lupaillut talousuudistuksia uudelleenvalintansa yhteydessä. Uudistuslupauksia on aiemmilla kerroilla jäänyt toteuttamatta, mutta toteutuessaan ne voisivat kiihdyttää talouden toipumista.

Poiketen lähestulkoon kaikkien maailman pörssien koostumuksesta energia-sektori muodostaa yli puolet Venäjän osakkeista. Lisäksi kaikkien yhtiöiden yhteenlasketusta liikevaihdosta kaksi kolmasosaa tulee energia-sektorilta. Vertailun vuoksi koko maailman energia-sektorin yhtiöt tuottavat maailman osakkeiden liikevaihdosta vain kymmenyksen. Paikallisen talouden sijaan mustan kullan hinta onkin edelleen tärkein yksittäinen ajuri Venäjän osakkeille.

Russia economic growth

Kasvavaa nousupainetta öljyn hinnassa

Öljyn hinta on ollut viimeisen vuoden aikana hyvässä nosteessa. Hintaa on hilannut ylöspäin sekä kasvava kysyntä että tarjonnan rajoitteet. Öljyn kysyntä kasvoi viime vuonna odotuksia enemmän erityisesti Kiinan ja Intian ansiosta. Niiden jano näyttäisi kasvavan reippaasti myös tänä vuonna.

Tarjontapuolella yhdysvaltalaiset liuskeöljytuottajat ja toisaalta öljykartelli OPEC:n sekä Venäjän muodostama liittouma vääntävät kättä tarjonnan tasosta. Öljyn tuotanto ja kysyntä ovat viimeisimpien arvioiden mukaan suhteellisen hyvässä tasapainossa. OPEC ja Venäjä ovat saavuttaneet tuotannonleikkauksilla tavoittelemansa varastotasojen supistumisen, vaikka Yhdysvalloissa on lisätty öljyn tuotantoa voimakkaasti.

Tervehtynyt öljymarkkina on tarkoittanut korkeampaa hintaa viime kesän jälkeen ja öljyn hinta on keikkunut 70 dollarin tynnyrihinnan tuntumassa tänä keväänä. Tervehtyneen peruskuvion lisäksi epävakaus Lähi-idässä voisi aiheuttaa nopeatakin öljyn hinnan nousua. Nämä tekijät muodostavat tärkeimmän tuen öljyriippuvaisille Venäjän osakkeille

Russian equity market and oil price

Politiikassa erittäin kylmä kevät

Ilman suurempia poliittisia otsikoita öljyn hinta määrää tahdin Venäjän osakkeille. Alueen osakkeet eivät kuitenkaan ole immuuneja poliittisille riskeille. Lännen ja Venäjän välien kiristyminen aiheutti heiluntaa Venäjän osakkeisiin jo viime vuoden puolella, kun USA:n odotettiin asettavan uusia pakotteita presidentinvaaleihin sekaantumisen takia.  Toimet jäivät kuitenkin vaisuiksi, jolloin myös osakemarkkinat palautuivat nopeasti. Alkuvuodesta Venäjän osakkeiden meno oli vielä pirteää korkeamman öljyn hinnan takia.

Maaliskuun puolesta välistä politiikka on kuitenkin peittänyt kaiken muun alleen. Venäjän ja lännen nokitteluun Isossa-Britanniassa tapahtuneen ex-agentin murhayrityksen jäljiltä aiheutti ensimmäiset kolhut. Huhtikuussa USA:n uudet purevammat sanktiot ja USA:n sekä sen liittolaisten vastatoimet kemiallisten aseiden käytön takia Syyriassa ovat eriyttäneet Venäjän osakkeet öljyn hinnan kehityksestä. Alueen osakkeiden päiväliikkeet alaspäin ovat olleet samaa kokoluokkaa kuin Ukrainan kriisin pahimpina päivinä.

Sijoittamisen peukalosääntö on, että poliittinen hälinä kannattaa sivuuttaa ja sen sijaan kääntää huomio yhtiöiden tuloksentekokykyyn. Tässä tapauksessa Venäjän osakkeiden nopeata palautumista on kuitenkin hankala ennustaa. Kriisi voi syventyä edelleen, jos nykyiset tai mahdolliset uudet sanktiot aiheuttavat ongelmia esimerkiksi pankeille ja lopulta koko talouden toipumiselle. Öljyn hinta jättää Venäjän osakkeille nousuvaraa, mutta politiikan ristituli voi vielä jatkua.

Nordea Venäjä

Osakerahasto, joka sijoittaa venäläisiin yrityksiin sekä ulkomaalaisiin yrityksiin, jotka harjoittavat liiketoimintaansa valtaosin Venäjällä. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden pitkän aikavälin odotettu tuloskehitys ja talouskasvu on hyvä. Nämä yritykset hyötyvät alueen kasvaneesta kaupankäynnistä, infrastruktuuri-investoinneista sekä vientituotteista, joilla on maailmanlaajuisesti kysyntää.

Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy.

Lue lisää Rahastot Nytistä.