Amerikan valloitus
Kirjoittanut:
Jan Telford

Uusi strategia Pohjois-Amerikan valloitukseen

Pohjois-Amerikan osakemarkkinat ovat maailman suurimmat. Koska ne ovat myös erittäin tehokkaat, Nordean kaltaisen aktiivisen varainhoitajan on hyvin vaikeaa olla jatkuvasti parempi kuin useimmat muut. Siksi Nordea lanseeraa uuden rahaston, jolla haetaan paitsi ratkaisua Pohjois-Amerikan markkinoiden haasteisiin myös keskimääräisen tason ylittävää tuottoa – vastuullisesti tietenkin.

Tuhannet salkunhoitajat ja ammattimaiset osakekaupankävijät seuraavat Pohjois-Amerikan osakemarkkinoita kaiken aikaa löytääkseen parhaimmat tuotot. Kun uusi mahdollisuus ilmenee, jotkut tarttuvat silmänräpäyksessä tilaisuuteen jättäen muille jaettavaksi vain murusia.

Näin tiukassa kilpailussa moni on päättänyt tyytyä keskimääräiseen markkinatuottoon – tai tosiasiassa keskimääräistä pienempään kulujen jälkeen. Tämä on johtanut passiivisen sijoittamisen yleistymiseen, jossa rahastojen tehtävänä on vain seurata ennalta määritettyä indeksiä eli jotakin markkinoiden osaa kokonaisuudessaan.

Indeksisijoittaminen ei ole kuitenkaan vailla ongelmia. Aktiivisena varainhoitajana Nordea ei halua, että asiakkaamme altistuvat kaikkein kalleimmille ja heikkolaatuisimmille yhtiöille tai yrityksille, joiden liiketoimintamalliin liittyy huomattavia ympäristöön, yhteiskuntaan tai hyvään hallintotapaan (environment, social, governance, ESG) kohdistuvia riskejä.

Sen vuoksi voimme ylpeänä esitellä uuden matalakuluisen North American Enhanced -rahaston. Se on suunniteltu Pohjois-Amerikan tapaisille erittäin kilpailluille markkinoille ja rahasto yhdistää aktiivisen ja passiivisen sijoittamisen parhaita puolia.

Vuoritaide

Poissulkemalla paremmaksi

North American Enhancedin sijoitusuniversumi koostuu MSCI North America -indeksistä. Beta+ -mallin avulla voimme kuitenkin tavoitella indeksiä korkeampia tuottoja kulujen jälkeenkin. Perinteisen aktiivisen salkunhoidon ideana on poimia suuresta joukosta lupaavimmat ja houkuttelevasti hinnoitellut yritykset, mutta Beta+ -malli kulkee päinvastaiseen suuntaan.

Strategia keskittyy välttämään indeksiin kuuluvat suurimmat häviäjät. Tarkoituksena on poissulkea kalliit, huonolaatuiset sekä heikentyvän liikevoiton sekä kassavirran omaavat yritykset. Välttämällä yritykset, joihin kohdistuu suurimmat riskit, rahastolla on todellinen mahdollisuus saavuttaa markkinoiden keskimääräistä parempaa tuottoa.

Tämän lisäksi rahasto noudattaa samoja ESG-periaatteita kuin kaikki muutkin Nordean aktiivisesti hoidetut rahastot. Yhtiöt, joiden liiketoiminta liittyy esimerkiksi hiilivoimaan, rypälepommeihin tai ydinaseisiin, eivät ole sallittuja sijoituskohteita.

Kustannustehokas pitkän ajan investointi

North American Enhanced on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto sijoittajalle, joka haluaa investoida alueelle laajasti. Koska se on paranneltu versio indeksirahastosta, sen tuotto ei eroa paljoa keskimääräisestä markkinatuotosta, mutta riittävästi jotta se voi kulujen jälkeenkin tuottaa lisäarvoa korkeariskisten osakkeiden poissulkemisella. Rahaston taustalla olevalla Beta+ -strategialla on pitkä ja menestyksekäs historia. Tämän vuoksi North American Enhanced on kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin perinteiset aktiivisesti hoidetut rahastot.

Ja silti se on paljon kestävämpi investointi kuin perinteiset indeksirahastot. Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien kysymysten arvioiminen taloudellisten mittareiden rinnalla ei ole ainoastaan vastuullista vaan viisasta paremman pitkän aikavälin riskikorjatun tuoton saamiseksi. Kaikkein korkeariskisimpien yritysten välttäminen on taloudellisesti järkevää varsinkin pitkän ajan kuluessa.

Nordea North American Enhanced

Rahasto sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin käyttäen MSCI North America -indeksiä sijoitusuniversuminaan. Kyseessä ei ole kuitenkaan indeksirahasto, sillä se sulkee aktiivisesti pois yrityksiä, joilla on heikko riskituottoprofiili, käyttäen Beta+ -mallia. Rahastoon sovelletaan myös Nordean ESG-standardeja, joilla kasvatetaan pitkän aikavälin riskikorjattua tuottoa.

Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy.

Lue lisää Rahastot Nytistä.