amerikanska flaggor
Cecilia Blomberg

Uusi amerikkalainen Tähti syttyy

Nordean ensimmäinen Tähtirahasto Nordea Kehittyvät Tähdet tuotiin markkinoille vuonna 2011. Sen jälkeen vastuullisten rahastojen valikoima on kasvanut, ja siihen kuuluu tällä hetkellä neljä rahastoa. Marraskuussa lanseerataan viides eli Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet. Tapasimme tulevat salkunhoitajat kuullaksemme lisää uudesta rahastosta.

Aktiivinen salkunhoito
Vastuullinen sijoittaminen
USA
Joakim Ahlberg
Joakim Ahlberg
Salkunhoitaja, Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet

Nordean Tähtirahastoissa suositaan yhtiöitä, jotka ovat taloudellisesti vahvoja ja ottavat laajasti huomioon ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä näkökohtia. Perinteisesti rahastoissa on toimittu toisin eli niistä on suljettu eettisin perustein pois tiettyjä toimialoja, kuten tupakka.

Suosiminen on osoittautunut tehokkaaksi sijoitusstrategiaksi paitsi vastuullisuusnäkökulmasta myös siksi, että yksi ylimääräinen analyysikierros auttaa salkunhoitajia löytämään vahvoja, hyvin hoidettuja yhtiöitä ja on hyvä tapa arvioida yhtiöiden riskejä ja mahdollisuuksia.


Marraskuun 19. päivänä Nordea North American All Cap -rahasto uudistuu ja siitä tulee Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet. Uudet salkunhoitajat ovat Johan Swahn ja Joakim Ahlberg. Molemmat ovat työskennelleet Nordeassa vuodesta 2014. Joakim vastaa teollisuusyhtiöiden analyyseistä, ja Johan toimii vastuullisena salkunhoitajana. Myös Johan työskenteli pitkään analyysien parissa mutta on 10 viime vuoden aikana keskittynyt salkunhoitoon. Näinä vuosina hän on ehtinyt kerätä paljon kokemusta useimmista toimialoista. Hänestä tuli Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet -rahaston vastuullinen salkunhoitaja vuonna 2016, jolloin rahasto perustettiin.


Joakim työskenteli aiemmin 8 vuotta myyntipuolella, jossa hän seurasi monia eri toimialoja mutta keskittyi erityisesti suhdanneherkkiin yhtiöihin.


– Meidän alallamme tärkeitä tekijöitä ovat kokemus, avoin mieli ja halu oppia uutta joka päivä, Joakim Ahlberg sanoo.

Johan Swahn
Johan Swahn
Salkunhoitaja, Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet

Sijoitusmatka Yhdysvaltoihin

Salkunhoitajatiimi on osallistunut Maailmanlaajuiset Tähdet -rahaston yhdysvaltalaisomistusten rakentamiseen muutaman vuoden ajan (noin 60 prosenttia rahaston varoista on sijoitettu Yhdysvaltoihin). Näistä sijoituksista tulee tärkeä osa myös Pohjoisamerikkalaiset Tähdet -rahastoa, kun se tuodaan markkinoille.

Tiimi matkasi elokuussa Yhdysvaltoihin vieraillakseen yhtiöissä, jotka ovat jo Maailmanlaajuiset Tähdet -rahaston sijoituskohteita. Lisäksi tiimi halusi löytää uusia, potentiaalisia sijoituskohteita Pohjoisamerikkalaiset Tähdet -rahastoa varten. Tiimi reissasi kaksi viikkoa rannikolta toiselle ja tapasi kaikenlaisten yhtiöiden edustajia aina pankeista teollisuus- ja kulutussektoreiden yhtiöihin.

– Tapasimme muun muassa Ecolabin edustajia. Se on vastuullisuusnäkökulmasta erittäin kiinnostava yhtiö, Joakim sanoo.

– Ecolab on yksi ydinomistuksistamme, jossa yhdistyvät vakaa kasvu ja hyvä tuotto. Lisäksi yhtiö vastaa täydellisesti näkemystämme kestävästä yrittäjyydestä. Yhtiö valmistaa ja jakelee vedenpuhdistuskemikaaleja, joita tarvitaan käytännössä kaikissa tuotantoprosesseissa, hän jatkaa.

Ecolabin tuotteita käyttävät yritykset voivat vähentää vedenkulutuksensa jopa puoleen. Yhtiön toimintaa siivittää näkemys siitä, että maailman puhtaan veden kysyntä ylittää jossain vaiheessa tarjonnan.

– Siksi Ecolabin myynnin ja tuottojen odotetaan kasvavan monen vuoden ajan. Yhtiö toimii sitä paitsi pirstaloituneilla markkinoilla. Sen markkinaosuus on kuitenkin selvästi suurin, joten mittakaavaedut ovat merkittävät, Joakim kertoo.

 

Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet -rahasto aloittaa toimintansa marraskuun puolivälissä.

Lue lisää Tähtirahastoista.

Lukemattomien sijoituskohteiden markkinat

Johan ja Joakim näkivät Yhdysvalloissa vahvat markkinat, joilla presidentti Trumpin kauppasodan vaikutukset eli maahan tuotaviin tavaroihin ja raaka-aineisiin kohdistuvien tullien ja verojen korotukset eivät vielä näy.

– Yritykset ovat jossain määrin huolissaan ja tietyiltä osin myös valmiita siirtämään tuotantonsa kotimaahan, jos kauppasota kiihtyy, Johan arvioi.

– Yhdysvaltain etuna on se, että maalla on maailman kehittyneimmät rahoitusmarkkinat, joten sijoitusvaihtoehtojen valikoima eri toimialoilla on valtava. Moni yritys sitä paitsi aloittaa toimintansa Yhdysvalloissa ja laajenee myöhemmin ympäri maailmaa. Siksi markkinoilla on aina lukemattomia kiinnostavia sijoituskohteita, Joakim jatkaa.

Myös Yhdysvaltain sisämarkkinat ovat suuret ja mielenkiintoiset, ja niillä noudatetaan yhtenäisiä sääntöjä. Tilanne on erilainen esimerkiksi Euroopassa, jossa eri maiden politiikat vaihtelevat ja jossa yrityksen on näin ollen vaikeampaa ja kalliimpaa toimia.

– Monen yhdysvaltalaisyrityksen kasvuluvut ja katteet ovatkin tuntuvia, joten voimme löytää maasta paljon hyviä sijoituskohteita. Myös monet maailman johtavista monikansallisista yhtiöistä ovat yhdysvaltalaisia, joten odotettavissa oleva tuottopotentiaali on suuri, Joakim sanoo.

Vastuullisuusnäkökulmasta Yhdysvaltain markkinoiden kehitys on melko hajanaista.

– On kiinnostavaa, että Yhdysvalloista löytyy sekä yhtiöitä, jotka ovat päässeet jo todella pitkälle vastuullisuustyössään, että yhtiöitä, jotka eivät ole käytännössä vielä edes aloittaneet. Tarjolla on siis paljon hyviä yhtiöitä, joille vastuullisuus on tärkeää ja jotka ovat erittäin hyviä sijoituskohteita, Johan mainitsee.

 

Nordea 1 - North American All Cap -rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A. Lue lisää Rahastot Nytistä.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?