Tähtiperhe ulottuu nyt myös Pohjoismaihin
Kirjoittanut:
Catrine Mark

Tähtiperhe ulottuu nyt myös Pohjoismaihin

Pohjoismaat kuuluvat maailman vakaimpiin alueisiin, jossa yritykset ovat tottuneet tiukkoihin vaatimuksiin liiketoiminnan vastuullisuuden osalta. Nämä seikat mahdollistavat, että monet pohjoismaiset yritykset tarjoavat hyvää pitkän aikavälin tuottoa vastuullisesti. Tämän vuoksi on aika tuoda markkinoille Pohjoismaiset Tähdet.

Vastuullinen sijoittaminen
ESG
Pohjoismaat

Pohjoismaat kuuluvat koko maailman taloudellisesti vakaimpiin maihin. Tämä heijastuu myös rahoitusmarkkinoiden kehitykseen ja yritysten tuloksiin, varsinkin pitkällä aikavälillä.

Tiukat vaatimukset

Pohjoismaisiin yrityksiin sovelletaan yleisesti tiukempaa sääntelyä kuin muualla. Vastuullinen sijoittaja löytää pohjolasta lukuisia kiinnostavia sijoituskohteita, koska pohjoismaiset yritykset ovat tottuneet siihen, että esimerkiksi ympäristönsuojelu, työntekijöiden oikeudet ja liiketoiminnan etiikka on aidosti huomioitava omassa toiminnassa.

Vähemmän riskejä

Nordean Pohjoismaiset Tähdet -rahasto sijoittaa pohjoismaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminta on taloudellisesti vahvaa ja jotka toimivat niin ympäristön, yhteiskunnan kuin hallintotavan osalta erittäin vastuullisesti. Rahaston tuotto-odotusta pyritään kasvattamaan sillä, että vastuullisuus on kiinteä osa sijoitusprosessia. Tämä on mahdollista jo siksi, että vastuullisten yritysten liiketoimintaan kohdistuu yleisesti vähemmän riskejä kuin muiden yritysten toimintaan.

Suosi vastuullista

Kaikissa Nordean Tähtirahastoissa sijoituskohteet valitaan niin taloudellisten tekijöiden kuin vastuullisuusanalyysin perusteella. Jälkimmäisestä vastaa Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi, jolla on käytettävissään paitsi julkisesti saatavilla olevaa dataa myös omiin tutkimuksiin ja kenttäkäynteihin perustuvaa tietoa. Tiimi tapaa säännöllisesti yritysten johtoa ja perehtyy tarkasti esimerkiksi tuotantotiloihin sekä yritysten alihankkijoihin.

Pohjoismaiset Tähdet -rahastoon voidaan valita ainoastaan taloudellisesti vahvoja yrityksiä, jotka huomioivat kiitettävästi ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät asiat koko tuotantoketjussaan – niin kotimarkkinoilla kuin ympäri maailmaa.
 

Nordea Pohjoismaiset Tähdet

Rahasto sijoittaa niin suuriin, keskisuuriin kuin pieniin pohjoismaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminta on vakaata ja jotka toimivat erittäin vastuullisesti. Salkussa on noin 50 yritystä.

Lue lisää Rahastot Nyt -palvelusta.

 

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?