Esso
Kirjoittanut:
Thomas Jensen

Sijoittajat painostivat ExxonMobilin ottamaan ilmastonmuutoksen vakavasti

Maailman suurimman pörssinoteeratun öljy- ja kaasuyhtiön ExxonMobilin osakkeenomistajat, joihin myös Nordea kuuluu, onnistuivat painostamaan yhtiön dokumentoimaan, miten tavoite maailman lämpötilan nousun rajoittamisesta korkeintaan kahteen lämpöasteeseen vaikuttaa yhtiön toimintaan.

ExxonMobilin johto ryhtyy analysoimaan ja raportoimaan, miten ilmastossa tapahtuvat muutokset ja hiilidioksidipäästöjen osalta kiristyvä lainsäädäntö vaikuttavat yhtiöön. Tämä ei kuitenkaan ollut yhtiön johdon idea. Sijoittajat ovat jo vuosien ajan vaatineet lisää läpinäkyvyyttä siihen, miten muutokset ilmastossa vaikuttavat ExxonMobilin toimintaan. Tämän vuoden yhtiökokouksessa Dallasissa asiaa ajaneet sijoittajat onnistuivat saaman ehdotukselleen osakkaiden enemmistön tuen.

- Tämä saattaa vaikuttaa vain pieneltä voitolta, mutta laajemmassa mittakaavassa ja yhtiön vaikutusvalta huomioon ottaen tätä voidaan pitää todella suurena saavutuksena, sanoo Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimiä johtava Hetal Damani.

Maailman suurimmat sijoittajat kannattivat ehdotusta

ExxonMobilin tapauksessa Nordea on kaksi kertaa äänestänyt läpinäkyvyyden lisäämisen puolesta, kun ehdotusta on käsitelty. Tänä vuonna ehdotus sai tukea myös kahdelta maailman suurimpiin kuuluvalta sijoitusyhtiöltä, BlackRockilta ja Vanguardilta. Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimuksen hyväksymisen jälkeen sijoittajia on huolettanut fossiilisia polttoaineita tuottavien ja niiden varantoja omistavien yhtiöiden osakkeiden arvon mahdollinen nopea heikentyminen.

Sijoittajat ottavat kantaa

ExxonMobilin esimerkki, jossa sijoittajat yhtiön omistajina ottavat kantaa ja asettavat vaatimuksia, osoittaa sijoittajien ajattelevan sijoituksia laajemmin kuin vain omien omistustensa kehityksen kannalta.

- Jos jokin yhtiö saastuttaa vesistöjä joen toisella puolella, siitä on haittaa sen toisella puolella toimiville yhtiöille. Sen takia sijoittajat, joilla on omistuksia monissa eri yhtiöissä, eivät halua minkään yhtiön maksimoivan voittojaan vesistöä saastuttamalla, koska sillä olisi kielteinen vaikutus joen toisen puolen yhtiöille, sanoo Cambridge Judge Business Schoolin professori Elroy Dimson, joka on tutkinut aktiivista omistajuutta yli kymmenen vuoden ajan. Hän ei myöskään pidä hyvänä vaihtoehtona sitä, että sijoittajat vain luopuisivat omistuksistaan jossain yhtiössä välttyäkseen ottamasta kantaa asioihin.

Yhteensä 18 biljoonan euron omistukset

Sijoittajat ja pankit yhdistävät entistä useammin voimansa harjoittaakseen aktiivista omistajuutta. Euroopan 130 suurimman pankin, eläkerahaston ja sijoitusyhtiön muodostama verkosto IIGCC on tästä hyvä esimerkki. Sen jäsenet hoitavat suurta, tarkalleen ottaen 18 biljoonan euron suuruista omaisuutta. Verkosto on laatinut ohjeita, joiden avulla öljy-, kaasu- ja autoalan yhtiöt voivat analysoida ja raportoida, miten muutokset ilmastossa vaikuttavat niihin.

- Rahastonhoitajat ja suurpääoman omistajat pohtivat entistä enemmän ilmastonmuutosten sijoituksille aiheuttamia riskejä. Tältä kannalta IIGCC on tärkeä foorumi, jolla sijoittajat voivat hakea yhteisymmärrystä ja vaikuttaa yhdessä. Se on meille todella tärkeää. Jos sijoittaisin johonkin rahastoon, haluaisin tietää, että rahojani käytetään ympäristön kannalta myönteisellä tavalla, Hetal Damani tiivistää.