Rovio
Kirjoittanut:
Pontus Dackmo ja Marie Karlsson

Salkunhoitajat: Rovion alkutaival pörssiyhtiönä oli pettymys, mutta peli ei ole vielä pelattu

Viime syksynä seurattiin tiiviisti pelistudio Rovion listautumista Helsingin pörssiin. Yhtiö ei kuitenkaan ole sen jälkeen kehittynyt sijoittajien odotusten mukaisesti. Vaikka osakekurssi nousi jyrkästi tuoreimman osavuosikatsauksen jälkeen, se on vieläkin selvästi listautumisannin aikaisten tasojen alapuolella. Nordean Suomi-rahastojen salkunhoitajat Pontus Dackmo ja Marie Karlsson kertovat, mitä heidän mielestään on tapahtunut ja miten he aikovat toimia jatkossa.

Aktiivinen salkunhoito
Suomi
IT
Marie Karlsson
Salkunhoitaja

Erehtyminen on osa salkunhoitajan työtä. Työmme on suureksi osaksi päätösten tekoa epävarmassa tilanteessa rajallisten tietojen pohjalta. Päätöksenteon tueksi luomamme prosessit on suunniteltu minimoimaan epävarmuutta.

Näin meillä on mahdollisuus osua useammin oikeaan kuin tehdä vääriä päätöksiä. Silti olemme joskus väärässä.

Syyskuussa 2017 päätimme osallistua pelistudio Rovion listautumisantiin. Mielestämme tämä tarjosi paljon mahdollisuuksia.

Ensinnäkin mobiilipeliteollisuus on globaalisti nopeasti kasvava ala. Toiseksi Rovio hoiti onnistuneesti siirtymisen maksullisista (pay to download) mobiilipeleistä liiketoimintamalliin, joka perustuu sovelluksen sisäisiin ostoihin (in-app purchase). Kolmanneksi Rovio oli äskettäin tuonut markkinoille kolme peliä, joiden kehitys näytti lupaavalta. Tämä sai meidät uskomaan, että markkinat aliarvioivat yhtiön tulevaa tuloksentekokykyä. Neljänneksi pidimme listautumisannin hintaa alempana kuin vastaavilla kansainvälisillä peliyhtiöillä.

Toisaalta ei ole olemassa riskittömiä sijoituksia, ja näimme tässäkin tapauksessa varsin monia riskejä. Peliteollisuus on epäkypsä ala, mikä tarkoittaa, että tulevan liikevaihdon ja tuloksen ennustaminen on vaikeampaa kuin kypsemmillä toimialoilla. Äskettäin muutettuun liiketoimintamalliin liittyi vielä epävarmuutta, ja Rovio oli edelleen pitkälti riippuvainen yhdestä brändistä eli Angry Birdsistä.

Lopullinen päätöksemme oli, että osallistuisimme listautumisantiin, mutta riskit huomioon ottaen vain rajallisella summalla. Näin Rovio vaikuttaisi vain vähän Suomi- ja Pro Suomi  rahastoihimme, vaikka riskit toteutuisivat, kuten tässä tapauksessa kävi.

Pontus Dackmo
Salkunhoitaja

Kannattavuus ei parantunut

Rovion ensimmäinen neljännesvuositulos pörssiyhtiönä oli pettymys markkinoille. Vaikka suurin osa epäonnistumisesta liittyi vähemmän tärkeään lisenssiliiketoimintaan, epäilyksiä herätti se, ettei peliliiketoiminnan kannattavuus parantunut. Yhtiö joutui kasvun tukemiseksi käyttämään käyttäjähankintaan enemmän varoja kuin alun perin arvioimme. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä peliliiketoiminnan tuotot kasvoivat kuitenkin edelleen mukavat 44 %.

Pitkän aikavälin sijoittajina emme olleet erityisen huolissamme käyttäjähankintaan liittyvien kulujen kasvusta. Tutkimuksemme osoitti, että peliyhtiöillä on yleensä tarkka kuva markkinointikulujen tuomista tuotoista. Tämä tarkoittaa – kenties hieman epäloogisesti – että mitä enemmän käyttäjähankintaan käytetään rahaa, sitä parempi, olettaen että kuhunkin hankittuun pelaajaan sijoitetusta pääomasta saadaan odotusten mukainen tuotto.

Tapasimme yhtiön johtoryhmän ja kävimme useita keskusteluja siitä, miten paljon tietoa yhtiön pitäisi antaa ja miten se voisi kertoa markkinoille liiketoimintamallistaan. Näkemyksemme oli tuolloin se, että negatiivinen kurssikehitys oli ainakin jossakin määrin seurausta heikosta viestinnästä.
 

Toinen pettymys

Muutamia kuukausia myöhemmin yhtiö antoi yllättäen tulosvaroituksen vuoden 2017 viimeiselle neljännekselle. Se sai meidät tarkastelemaan uudelleen johtoa ja liiketoiminnan laatua koskevia oletuksiamme ja arvioitamme. Viimeisen neljänneksen myyntilukuja koskevassa tutkimuksessamme arviot olivat merkittävästi pienemmät kuin listautumisannin aikaan.
 

Rovion arviot
Arviot Rovion liikevaihdosta ja tuloksesta. Luvut miljoonina euroina.

Kun tulosta koskevat arviot putoavat 25–30 %, ei ole mikään yllätys, että osakekurssi laskee huomattavasti.

Suurin pettymys oli se, että uudet pelit eivät tukeneet kasvua ja että yhtiön koko tämän vuoden tulosta koskeva ohjeistus oli hyvin varovainen. Tämä on erityisen merkittävää Rovion kohdalla, sillä yhtiön täytyy laajentaa toimintaansa Angry Birds -brändin ulkopuolelle.

Yhtiön strategia saada pelaajat maksamaan enemmän näytti silti edelleen toimivan varsin hyvin.

Rovion myyntitulo

Tämä kuitenkin toimii vain, jos pelejä päivittäin aktiivisesti käyttävien asiakkaiden määrän lasku saadaan pysähtymään.

Aktiivikäyttäjät

Niin epävarmaa kuin mahdollista?

Heikot trendit ja Rovion suhteellisen uusi, kehittyvä toimiala tarkoittavat sitä, että yhtiön osakkeeseen liittyvä epävarmuus on kasvanut niin suureksi kuin se voi osakemarkkinoilla kasvaa. Rovio on viime vuoden viimeisen neljänneksen heikon tuloksen jälkeen hyvä esimerkki yhtiöstä, jonka kohdalla pitää harkita tilannetta perusteellisesti ennen toimiin ryhtymistä. Vaikka siis myönnämmekin, että alkuperäinen arviomme oli selvästi väärä, tehtävämme on muodostaa näkemys siitä, miten toimimme osakkeen suhteen sen nykyisellä markkinahinnalla.

Angry Birds -brändiin liittyy vahvoja digitaalisia immateriaalioikeuksia, joten useat kansainväliset, todennäköisesti kiinalaiset, yhtiöt saattavat olla kiinnostuneita ostamaan Rovion oikeaan hintaan. Siksi olemme analysoineet huolellisesti Rovion potentiaalisen arvon yritysoston kohteena. Olemme tarkastelleet mahdollisia synergioita, joita ostaja voisi saada, vastaavien immateriaalioikeuksien hankintahintoja ja jopa mallintaneet tilanteen, jossa yhtiön koko liiketoiminta ajetaan alas käteisvarojen maksimoimiseksi lyhyellä aikavälillä.
 

Mitä seuraavaksi?

Miten meidän pitäisi sitten edetä? Johtopäätöksemme ei ole täysin suoraviivainen. Ensinnäkin yksittäisten digitaalisten immateriaalioikeuksien hankinnoista on olemassa erittäin vähän tietoa, joten vertailu Angry Birdsiin on erittäin vaikeaa.

Toiseksi on epäselvää, onko Rovio onnistunut luomaan kannattavan strategian eli onnistuuko yhtiö edelleen sitouttamaan käyttäjät vahvasti aktiviteettien, uudistusten ja kampanjoiden avulla. Ilman pelien jatkuvaa kehittämistä ja tukea pelistudion käyttäjämäärät pienenevät nopeasti.

Kolmanneksi käyttäjähankinnan varojen tehokkaampi käyttö voi hyvinkin olla yhtiön ostajalle suurin yksittäinen synergiaetujen lähde, mutta tietoa tästä asiasta on hyvin vähän, joten johtopäätöksiä on vaikea tehdä.

Näiden pohdintojen jälkeen näkemyksemme on, että Rovio on tällä hetkellä aliarvostettu markkinoilla, ja olemme siksi pitäneet omistuksemme. On mahdollista, että Rovio yllättää kaikki, kun markkinoilla ei kiinnitetä siihen erityistä huomiota. Jos yhtiö onnistuu pääsemään takaisin kasvu-uralle, sen osake vaikuttaa erittäin edulliselta ja on jälleen hyvä sijoituskohde. Näissä olosuhteissa saatetaan nähdä jopa yritysosto.

Nordea Suomi

Rahasto sijoittaa vakaiden suomalaisten yhtiöiden pörssinoteerattuihin osakkeisiin. Tämän aktiivisesti hoidetun rahaston sijoituskohteiden valinnassa keskeistä on osakkeiden edullinen arvostus ja yhtiöiden hyvät kasvumahdollisuudet.

Maaliskuun lopussa Rovion osuus salkusta oli 0,47 %.

Nordea Pro Suomi

Rahasto sijoittaa vakaiden suomalaisten yhtiöiden pörssinoteerattuihin osakkeisiin. Tämän aktiivisesti hoidetun rahaston sijoituskohteiden valinnassa keskeistä on osakkeiden houkutteleva arvostus, matala riskitaso sekä yhtiöiden tuloksenteko- ja osingonmaksukyvyn hyvä kehitys.

Maaliskuun lopussa Rovion osuus salkusta oli 0,46 %.

Rahastoja hallinnoi Nordea Funds.

Lue lisää Rahastot Nytistä.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?