fabrik
Kirjoittanut:
Annika Hagstedt

Pelisilmä ja ripeä toiminta selittävät Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet -rahaston menestystä

Vuosi 2018 oli myrskyisä pörssivuosi. Nordean rahastoista kirkkaimpien joukossa taivaalla loisti kuitenkin Maailmanlaajuiset Tähdet. Se on yksi Suomen markkinoilla viime vuonna parhaiten kehittyneistä kansainvälisistä rahastoista. Vahva kehitys perustui osittain rahaston omistuksiin terveydenhuoltoyhtiöissä sekä siihen, että rahaston painopistettä siirrettiin jo varhaisessa vaiheessa defensiivisiin yhtiöihin, jotka reagoivat muita markkinoita vähemmän talouden muutoksiin.

Osakemarkkinat
Aktiivinen salkunhoito
Vastuullinen sijoittaminen
Maailmanlaajuiset Tähdet
Johan Swahn
Johan Swahn
Salkunhoitaja, Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet  rahaston salkunhoitajat päättivät muutoksista jo viime vuoden alkupuolella. Kun markkinat lopulta kääntyivät laskuun lokakuussa, rahasto oli hyvissä asemissa verrattuna muihin kansainvälisiin rahastoihin.

Yksi rahaston tuottoa viime vuonna eniten pönkittäneistä yhtiöistä oli ruotsalainen lääketeknologiayhtiö Elekta, joka ilmoitti tuovansa markkinoille uuden syöpähoidoissa käytettävän tekniikan. Tämä sekä yhtiön vahva tulos nostivat osakekurssia reippaasti. Salkunhoitajat myivät yhtiön osakkeet vahvan kurssinousun jälkeen.

Rahaston tuottoa paransivat myös Mastercard ja Medtronic, joista kumpikin julkaisi vahvan tuloksen. Medtronic on kansainvälinen yhtiö, joka myy terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa käytettäviä ratkaisuja. 

Lisäksi Facebookin osakkeiden myynti osoittautui onnistuneeksi rahaston suhteellisen tuoton kannalta, sillä yhtiön osakekurssi laski vuoden aikana yli 30 %. 

– Mielestämme Facebookin tietojenkäsittelyyn liittyvät riskit olivat liian suuret ja yhtiö joutuisi tekemään suuria investointeja tietoturvan ja tietojen laadun parantamiseksi, Maailmanlaajuiset Tähdet -rahaston salkunhoitaja Johan Swahn sanoo.

– Kävimme tiivistä vuoropuhelua yhtiön kanssa sen tietoturvaan ja sisällön käsittelyyn liittyvistä ohjeista. Emme kuitenkaan saaneet mielipiteillemme mitään vastakaikua, hän jatkaa. 

Salkunhoito ja Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi keskustelivat Facebookin kanssa säännöllisesti, mutta heidän johtopäätöksensä oli, ettei yhtiö ole aikaisemmin ottanut tietoturvaongelmia riittävän vakavasti. 

– Vaikka Facebook on ilmoittanut tekevänsä suuria investointeja ja palkkaavansa 20 000 työntekijää tietoturvatehtäviin, satsaukset tuskin tuottavat nopeita tuloksia. Uskomme, että tilanne kehittyy entistä huonompaan suuntaan ennen kuin nähdään käänne parempaan, Swahn painottaa.

– Tämän vuoksi päätimme myydä omistuksemme vuoden aikana. Arvioimme päätöstämme uudelleen ja seuraamme tietenkin kehitystä, ja jatkamme keskusteluja Facebookin kanssa, hän jatkaa.

Emir Borovac
Emir Borovac
Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin analyytikko

Salkussa on edelleen toisen amerikkalaisen IT-yhtiön, Microsoftin osakkeita. Yhtiön kehitys oli vahvaa vuonna 2018. 

– Tapasimme yhtiön edustajia kesäkuussa ja keskustelimme heidän kanssaan etenkin uudesta tietosuoja-asetuksesta ja siitä, miten yhtiö on päivittänyt henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeitaan ja miten se varmistaa tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttymisen yhtiön pilvipalveluratkaisuissa. Katsoimme keskustelujen perusteella, että Microsoftilla on tilanne hyvin hallinnassa, vaikka monia yksityiskohtia on vielä selvitettävä, sanoo Nordean ESG-analyytikko Emir Borvac.

Vuoden 2019 alussa rahaston suurimmat omistukset ovat Alphabet (Google), International Flavors & Fragrances ja Kimberly Clark. Uutena omistuksena rahastossa on perintäyhtiö PRA Group. Salkunhoitajat uskovat, että erääntyneiden kulutusluottojen määrä kasvaa USA:ssa.

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet

Tähtirahastot sijoittavat yhtiöihin, jotka ovat päässeet pitkälle vastuullisuustyössään ja joiden uskomme olevan muita paremmin valmistautuneita kestävään tulevaisuuteen.

Tähtirahastot pyrkivät sijoittamaan aktiivisesti vastuullisesti toimiviin yhtiöihin sen sijaan, että lähdettäisiin rajaamaan pois yhtiöitä, jotka eivät toimi näin.

Kaikki Tähtirahastojen mahdolliset sijoituskohteet arvioidaan perusteellisesti, ja erityistä huomiota kiinnitetään ympäristönsuojeluun, yhteiskunnallisiin asioihin, esimerkiksi ihmisoikeuksien noudattamiseen ja hyvään hallintotapaan (ESG).

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet on aktiivisesti hoidettu rahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti noin 50–70 yhtiöön.

Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?