Loading

0:00/0:00

Kirjoittanut:
Sustainable Finance

Lue raportti lääketeollisuuden saasteista Intiassa

Nordea vieraili vuonna 2015 Intiassa selvittämässä kansainvälisen lääketeollisuuden alihankkijoiden aiheuttamia laajoja ympäristötuhoja. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Katso vastaus alta.

Kenttävierailu
Intia

Sasja Beslikin vierailtua tiimeineen vuonna 2015 Intian saastuneilla jokialueilla Nordea tilasi tutkimuksen, jossa selvitettiin, kuinka saastunutta vesi oli.

Tutkimuksen loppuraportin mukaan paikallisyhteisössä ilmenee lääkeaineiden aiheuttamia saasteita. Tämän lisäksi vesistöt ja pellot ovat erittäin saastuneita. Tutkimus osoittaa jälleen kerran, että tilanne on todella vakava hyvin pitkälti tehottomien jätevesijärjestelmien takia ja siitä syystä, että lääkeyhtiöt järjestelmällisesti laskevat kemiallista jätevettä jokiin, järviin ja pohjaveteen.

Raportista ilmenee myös ympäristöä saastuttavien alihankkijoiden ja eräiden näiltä tuotteita ostavien suurten monikansallisten lääkeyhtiöiden väliset yhteydet. Samalla voidaan tehdä se johtopäätös, että alan toimitusketjun avoimuuden puutteen takia on miltei mahdotonta kartoittaa yksittäisen lääkevalmisteen matka tehtaasta apteekin hyllylle.

Lataa raportti tästä

Jatkuva keskustelu on saanut aikaan muutoksen

Nordea on keskustellut sekä lääkeyhtiöiden että lääketeollisuuden etujärjestön Pharmaceutical Supply Chain Initiativen kanssa. Useat suuret lääkeyhtiöt kuuluvat PCSI:hin.

Huhtikuussa 2016 pidetyssä PSCI:n vuosikokouksessa Nordea esitti lääketeollisuutta ja sen alihankkijoita koskevat odotuksensa, jotka liittyvät muun muassa lääkkeiden valmistuksessa syntyvien jätevesien käsittelyyn.

Tämän seurauksena PSCI laati toimintasuunnitelman, jossa myös Nordean toiveet on huomioitu. Tähän kuuluu esimerkiksi alihankkijoiden kanssa tehtävä suora jätevesien ja saasteiden seuranta sekä eri alueiden jätteenkäsittelylaitosten arviointi.

Tämän lisäksi järjestämme alan edustajien kanssa säännöllisiä tapaamisia, joissa voimme valvoa, mitä edistysaskelia toimintasuunnitelman pohjalta on tehty. Käymme myös jatkuvaa keskustelua muun muassa Ruotsin lääkevalvontaviranomaisen Läkemedelsverketin, tiedeyhteisön, poliittisten päättäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?