euroflagga
Kirjoittanut:
Jens Möller Madsen

Kevät tulee Eurooppaan – esittelyssä salkunhoitaja

Eurooppaan kiinnitetään tänä vuonna paljon huomiota, koska Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa on tärkeät vaalit. Nordean sijoitusstrategit luottavat juuri nyt eurooppalaisiin osakkeisiin. Siksi tapaamme Nordea Eurooppa -rahastosta hoitavan Kasper Elmgreenin.

Näytä lisää:
Aktiivinen salkunhoito
Eurooppa
Kasper Elmgreen
Kasper Elmgreen

Kasper Elmgreen on muun muassa Nordea Eurooppa -rahastoa hoitavan Fundamental Equities -salkunhoitotiimin esimies. Kysyimme häneltä, miten hän tiimeineen suhtautuu tulevaan ja miten he valmistautuvat muutoksiin.

Euroopassa on tällä hetkellä nähtävissä kasvua. Miten valmistaudutte siihen rahastossa?

Pyrimme vakauteen ja varmistamaan, että rahastolla menisi hyvin sekä myötä- että vastatuulessa. Siksi emme tee kovin suuria muutoksia suhdanteiden kääntyessä nousuun tai laskuun. Sen sijaan teemme jatkuvasti pieniä tarkistuksia yksittäisissä yhtiöissä näkemiemme mahdollisuuksien perusteella. Mutta totta kai olemme tietoisia siitä, että suhdanne on vahvistumassa Atlantin molemmin puolin. Viime kuukausien aikana olemme esimerkiksi lisänneet rahastoon uutena omistuksena italialaisen sementtiyhtiön nimeltä Buzzi Unicem. Sillä on toimintaa sekä Euroopassa että USA:ssa, ja se hyötyy, mikäli kasvu kiihtyy näillä markkinoilla.

Miten valitsette rahaston sijoituskohteet?

Sijoitusprosessimme on äärimmäisen kurinalainen, ja se perustuu tarkkaan perusteanalyysiin. Arvioimme sekä yhtiön strategista asemaa että sitä, miten edullinen sen osakekurssi on yhtiön taloudelliseen tulokseen, asemaan ja kehitykseen nähden. Tarkastelemme huolellisesti kaikkia yhtiöitä, joiden ottamista rahastoon harkitsemme. Kartoitamme yhtiön kilpailijat ja toimialan. Muutamme kaiken hankkimamme tiedon numeroiksi ja laskemme yhtiön todellisen arvon. Etsimme yhtiöitä, joiden arvostus on matalampi kuin niiden todellinen arvo. Rahastossa on 35–45 eurooppalaista osaketta, joilla on arviomme mukaan eniten nousupotentiaalia riskiin nähden.

Miten jaatte omistukset maittain ja toimialoittain?

Keskitymme täysin yksittäisiin yhtiöihin. Maa- ja toimialajakauma muotoutuu kokonaan sen perusteella, mitä yhtiöitä valitsemme. Emme siis yritä ennakoida maiden tai toimialojen kehitystä ja valita yhtiöitä sen perusteella.

Mitkä ovat vahvuutenne muihin verrattuna?

Meillä on mahtava sijoitustiimi, johon kuuluu 29 osakeasiantuntijaa, jotka ovat kotoisin seitsemästä eri maasta ja joilla on keskenään hyvin erilaiset taustat. Tämä on ainutlaatuista, ja keskusteluistamme muodostuukin usein todella hyviä, koska katsomme asioita eri näkökulmista. Sijoitusprosessimme on erittäin kurinalainen ja meillä on paljon analyysikapasiteettia. Näin ollen meillä on edellytykset saavuttaa hyviä tuloksia pitkällä aikavälillä.

Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahasto-osuuksien arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kehityksen mukaan, eikä ole varmaa, että sijoittaja saa takaisin koko sijoitetun pääoman. Rahaston arvo voi vaihdella voimakkaasti sen omistusten, kohdemarkkinoiden tai salkunhoitajan käyttämien menetelmien takia.

Nordea Eurooppa –rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy