sol paneler
Kirjoittanut:
Nordea Invest

Kansainvälistä tunnustusta: Nordea on Euroopan mestari vastuullisessa sijoittamisessa

Kansainvälinen julkaisu Capital Finance International (CFI) palkitsi Nordea Asset Managementin myös tänä vuonna työstä ESG-painotteisten sijoitusmallien parissa.

cfi-logo

Vastuullisuus ja kunnioitus ympäristöämme kohtaan eivät ole enää harvinaisia sijoitusmaailmassa. Nykyään vastuullinen sijoittaminen ei tarkoita alhaista tuottoa. Päinvastoin, sijoittaminen vastuullisesti toimiviin yrityksiin mahdollistaa paremman tuoton pienemmillä riskeillä erityisesti pitkällä aikavälillä. Tietoisuus tästä leviää myös asiakkaiden keskuudessa ja vastuullisten sijoitustuotteiden kysyntä kasvaa tasaisesti.

Nordea on yksi Euroopan johtavista pankeista, kun puhutaan kestävistä ja vastuullisista sijoituksista. Asset Management -yksikkömme on luonut monta menestyksellistä sijoitusmallia, jotka huomioivat täysimääräisesti ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat, eli niin kutsutut ESG-tekijät. Tämä ei ole pelkkää sanahelinää. Työmme on saanut jälleen kansainvälistä tunnustusta.

Euroopan paras

Jo neljäntenä peräkkäisenä vuonna kansainvälinen Capital Finance International (CFI) -lehti valitsi Nordean tavan priorisoida ESG-asiat ja huolehtia niistä sijoitusmalleissaan Euroopan parhaaksi. Perusteluissaan CFI toteaa muun muassa, että Nordea on hyvin ajan tasalla vastuulliseen sijoittamiseen liittyvissä asioissa ja hyödyntää ESG-periaatteita aktiivisesti riskien pienentämiseksi ja hyvän tuoton turvaamiseksi.

Olemme Nordeassa luonnollisesti ylpeitä siitä, että alan johtavat asiantuntijat antavat tunnustusta työllemme ja sijoitusmalleillemme. Palkinto vahvistaa käsitystä, että osaamme ottaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät asiat oikealla tavalla huomioon sijoituspäätöksissämme. Olemme, ja haluamme myös jatkossa olla, johtava toimija Euroopassa ESG-asioissa, ja siksi teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että voimme tarjota parhaalla mahdollisella tavalla vastuullista tuottoa asiakkaillemme.

 

Mikä CFI?

CFI on brittiläinen lehti, joka käsittelee taloutta, rahoitusalaa ja teollisuutta. Lehti julkaistaan painettuna versiona ja sähköisesti osoitteessa www.cfi.co. Lehti jakoi palkinnon parhaasta ESG-prosessista ensimmäisen kerran vuonna 2014. Aikaisemmin on korostettu hyvää hallintotapaa, mutta koska CFI tarkastelee ehdokkaita nimetessään yhä enenevässä määrin ESG-asioita, on nyt päätetty jakaa palkinto vain ESG-näkökulman toteutuksesta. CFI-raati valitsee joka vuosi voittajan nimetyistä ehdokkaista.

10 vuotta vastuullista sijoittamista

Pohjoismaissa Nordea oli yksi ensimmäisten joukossa, joka allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja sitoutui analysoimaan kaikki sijoituskohteet ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hallintotapaan liittyvien tekijöiden näkökulmasta. Perusteelliset ESG-analyysimme toimivat asiakkaille takeena siitä, että he voivat sijoittaa hyvällä omallatunnolla. Ne myös lisäävät mahdollisuuksia parempaan tuottoon pitkällä aikavälillä.

Tänä vuonna tulee täyteen kymmenen vuotta siitä, kun Nordea sitoutui YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. CFI:n palkinnon myötä on selvää, että emme vain täytä velvollisuuksiamme, vaan olemme yksi vahvimmista toimijoista tällä saralla.

Paljon on tapahtunut sen jälkeen kun Nordea Asset Management allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2007. Tällä videolla kerromme kymmenestä vuodestamme vastuullisten sijoitusten parissa.