Ilmastonmuutos on totta – Trump kieltää, muu maailma ei

Ilmastonmuutos on totta - Trump kieltää, muu maailma ei

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Yhdysvallat irtautuu Pariisin ilmastosopimuksesta ja leikkaa mittavasti ilmastonmuutoksen vastaisia ohjelmia. Samaan aikaan EU, Kiina sekä useat muut satsaavat yhä enemmän uusiutuviin energianlähteisiin ja luonnonvarojen optimointiin. Miten Trumpin virkakauden alku on vaikuttanut maapalloon ja ilmastorahastoihin?

Donald Trump lupasi vaalikampanjassaan kumota öljyn, hiilen ja maakaasun tuotannon rajoitukset, lopettaa miljardien suuruiset maksut YK:n ilmasto-ohjelmiin ja romuttaa Obaman ilmastosuunnitelman. Kun Trump oli ollut vallassa vasta pari tuntia, presidentin viralliselta kotisivulta oli poistettu kaikki ilmastonmuutokseen viittaavat maininnat. Eilen hän lopulta ilmoitti Yhdysvaltojen irtautuvan Pariisin ilmastosopimuksesta.

– Trump on valitettavasti toteuttanut vaalikampanjassaan esille tuomiaan erittäin ilmastokriittisiä näkemyksiä. Hänen hallintonsa on ryhtynyt laajamittaisiin toimiin romuttaakseen Yhdysvaltojen johtoaseman ilmastoasioissa, sanoo Jarl Krausing, joka toimii ilmastoasioihin keskittyvän Concito-ajatushautomon kansainvälisenä johtajana.

Ilmastokriittisyys näkyy vahvasti myös Trumpin tekemissä nimityksissä. Energiaministeri Rick Perryn mielestä ei ole olemassa todisteita ihmisen aikaansaamasta ilmaston lämpenemisestä, ja hän on aiemmin ehdottanut energiaministeriön lopettamista. Yhdysvaltain ympäristövirasto EPAn johtajaksi Trump on nimittänyt Scott Pruittin, jolla on vahvat yhteydet öljyteollisuuteen ja joka on nostanut useita kanteita juuri ympäristövirastoa vastaan. Hän on vähentänyt viraston rahoitusta eikä se enää osallistu ilmastotutkimukseen ja -työhön.

Jarl Krausing
Jarl Krausing

Väärin ymmärretty taistelu ruostevyöhykkeen puolesta

Jarl Krausingin mukaan yksi syy Trumpin ”Make America great again” -taisteluun on halu pelastaa niin sanottu ruostevyöhyke (Rust Belt). Siihen kuuluu Yhdysvaltojen itäisiä osavaltioita, joissa oli ennen paljon menestynyttä hiili-, teräs- ja autoteollisuutta. Viime vuosikymmeninä teollisuus on näivettynyt ja työttömyys kasvanut.

– Trumpin ilmastopolitiikka on strateginen keino saada työpaikkoja ja kasvua janoavan vihaisen valkoisen keskiluokan kannatus. Kyseessä on kuitenkin harhakuva. Ironia piilee siinä, että ruostevyöhykkeen hiiliteollisuudessa on vain 65 000 työpaikkaa, kun taas tuuli-, aurinko- ja kaasuvoima tarjoavat työpaikan miljoonalle amerikkalaiselle, Jarl Krausing sanoo.

– Trumpin puheet eivät ole pelkästään taloudellisen logiikan vastaisia, vaan myös yhä suurempi osa Yhdysvalloista on eri mieltä hänen kanssaan. Hänen ilmastopolitiikkaansa vastustavat osavaltiot, yritykset ja yksityishenkilöt, hän jatkaa.

Maaliskuun lopussa julkaistiin Gallupin tekemä mielipidekysely, jonka tulokset osoittivat ensimmäistä kertaa, että yli 50 prosenttia amerikkalaisista uskoo ilmastonmuutokseen ja on huolissaan siitä.

Maailmanlaajuinen muutos

Useat osavaltiot ovat vastustaneet aktiivisesti Trumpin ilmastosuunnitelmia. Kalifornia ja New York ovat ilmoittaneet jatkavansa taistelua ilmastonmuutosta vastaan Washingtonin toimista riippumatta.

Lisäksi 1 000 yritystä on vedonnut yhdessä Trumpiin, jotta tämä pitäisi kiinni Pariisin ilmastosopimuksesta. Se on kansainvälinen juridisesti sitova sopimus, joka tehtiin COP21-kokouksessa vuonna 2015. Siinä mukana olevat maat sitoutuvat pienentämään hiilidioksidipäästöjään.

– Käynnissä on maailmanlaajuinen muutos vihreämpään suuntaan, eikä Trump pysty pysäyttämään sitä. Hän voi kuitenkin hidastaa muutosta ja vaikeuttaa pitkän aikavälin kansainvälisten tavoitteiden saavuttamista, Jarl Krausing sanoo.

Samaa mieltä on Nordea Ilmasto ja Ympäristö -rahaston salkunhoitaja. Rahasto sijoittaa eri puolille maailmaa yhtiöihin, joiden toiminta liittyy ilmasto- ja ympäristöolojen parantamiseen.

– Vihreään talouteen siirtyminen on taloudellisesti merkittävä muutos. Se on niin vahva megatrendi, ettei yksi ihminen pysty sitä pysäyttämään, salkunhoitaja Thomas Sørensen toteaa.

Thomas Sørensen
Thomas Sørensen

Luonnonvarojen käytön optimointi leviää

Kiinassa rakennetaan maailman suurinta aurinkoenergiapuistoa. Se on nyt 27 neliökilometrin kokoinen ja sitä laajennetaan koko ajan. Jopa Saudi-Arabiassa on alettu siirtyä käyttämään uusiutuvia energialähteitä.

– Uusiutuvat energialähteet ovat kuitenkin vain pieni osa koko sijoituskenttää. Houkuttelevimmat sijoituskohteet löytyvät luonnonvarojen käytön optimoinnista, josta on tullut ratkaiseva tekijä kansainvälisessä kilpailussa. Siksi yksittäisissä yrityksissä tapahtuu tällä hetkellä paljon tällä rintamalla, Thomas Sørensen kertoo. Hänen hoitamansa Ilmasto ja Ympäristö -rahaston sijoitusten arvo nousi vuoden 2016 aikana vakaasti. Nousu on jatkunut myös Donald Trumpin vaalivoiton jälkeen.

– Sekä piensijoittajien että suurten eläkeyhtiöiden kiinnostus rahastoa kohtaan on kasvanut merkittävästi. Ilmaston ja ympäristön huomioon ottaville tuotteille ja ratkaisuille on kysyntää kaikilla tasoilla. Niitä haluavat niin kuluttajat ja yritykset kuin valtiotkin. Vaikka ilmastonäkökohtia ei otettaisi huomioon, kyse on kannattavasta liiketoiminnasta. Lähtökohtana ovat taloudelliset tekijät, mikä osaltaan tekee tästä sektorista niin vahvan, salkunhoitaja toteaa.

Nordea 1 - Ilmasto ja Ympäristö

Rahasto sijoittaa eri puolille maailmaa yhtiöihin, joiden toiminta liittyy suoraan tai epäsuorasti ilmaston ja ympäristön parantamiseen.

Lue lisää Rahastot Nytistä

 

Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgissa toimiva rahastoyhtiö.