European Stars
Kirjoittanut:
Jan Telford

Hyviä uutisia vastuullisille sijoittajille: Tähtiperhe laajenee Eurooppaan

Nordea avaa uusia mahdollisuuksia tavoitella säästöille tuottoa, joka pohjautuu vastuulliseen liiketoimintaan niin ympäristön, yhteiskunnan kuin hyvän hallintotavan näkökulmasta. Tuomme markkinoille rahaston, joka sijoittaa kotimaanosamme vastuullisimpiin ja taloudellisesti lupaavimpiin yrityksiin. Miten Eurooppalaiset Tähdet voi auttaa ratkomaan maailmaa ravistelevia vakavia ongelmia tarjoamalla samalla korkeampaa tuottoa kuin markkinat keskimäärin? Jatkamalla lukemista tämä selviää.

Nordean Tähtirahastoperhe on jo vakiintunut käsite. Niiden kautta sijoittajat ovat monen vuoden ajan päässeet hyötymään ensiluokkaisista yrityksistä, jotka ottavat ilmastonmuutoksen ja yritysvastuunsa vakavasti.

Perimmäisenä ajatuksena Tähtirahastoissa on aidosti yhdistää taloudellisten seikkojen arviointi kestävään kehitykseen liittyvään ESG-analyysiin (englanniksi environment, social, governance). Me uskomme – ja meillä on näyttöä – että näin voidaan saavuttaa keskimääräistä parempaa tuottoa markkinoilta kanavoiden samalla varoja yrityksiin, jotka tarjoavat ratkaisuja ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin aktiivisesti ja oma-aloitteisesti.

Ilmastonmuutoksesta, niukkenevista resursseista, pilaantuneista elinympäristöistä, ihmisoikeusloukkauksista, huonoista työoloista sekä korruptiosta johtuvat ongelmat eivät ole kadonneet mihinkään. Onneksi vastuullisesta sijoittamisesta, joka on tehokas tapa taistella näitä vastaan, on kehittynyt kuitenkin varsinainen megatrendi.

Tämän vuoksi on vain luontevaa, että Nordea laajentaa vastuullisen sijoittamisen tarjontaansa avaamalla Euroopan osakemarkkinat kattavan Tähtirahaston. Eurooppalaisia yrityksiä pidetään laajasti kestävän kehityksen edelläkävijöinä, ja haluamme lisätä läsnäoloamme niiden kotimarkkinoilla entisestään.

Kasper and Julien
Kasper Elmgreen (vas.) ja Julien Grouillet
Salkunhoitaja ja ESG-analyytikko

Kiinteä osa analyysia

Nordean Tähtirahastot yhdistävät ESG-analyysin yksittäisiin osakevalintoihin. Salkunhoitajat etsivät aliarvostettuja yrityksiä, joilla on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa kassavirtaansa tulevaisuudessa. Mutta yhtä oleellista on, millaisen arvosanan ESG-analyytikkomme antavat yhtiöille. Uskomme vakaasti, että yritykset, jotka pystyvät integroimaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät asiat erinomaisesti omaan liiketoimintaansa, kohtaavat erityisesti pitkällä aikavälillä muita vähemmän riskejä, mikä näkyy myös korkeampina ja vakaampina tuottoina.

Kaikki potentiaaliset sijoituskohteet luokitellaan Nordean ESG-standardien mukaan. Analyytikkomme kiinnittävät huomiota sekä vastuullisuusasioiden nykytilaan yrityksessä (asteikko A–C, korkein arvosana A) että tulevaisuuden näkymiin (positiivinen–neutraali–negatiivinen). Näin ollen asteikko ulottuu kokonaisuudessaan A+:sta C-:een. Jotta Tähtirahasto voi sijoittaa yritykseen, sen ESG-arvosanan täytyy olla vähintään B+.

Emme kuitenkaan ainoastaan sulje pois yhtiöitä, jotka eivät täytä vaatimuksiamme. Käymme aktiivisesti vuoropuhelua yritysten kanssa, jotta voisimme ohjata niitä kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja ja käytäntöjä. Näin ollen autamme ratkomaan ongelmia ja mahdollisesti saamme yrityksistä myöhemmin sopivia sijoituskohteita.

Nordea 1 – Eurooppalaiset Tähdet

Rahasto sijoittaa eurooppalaisiin yrityksiin, joiden liiketoiminnassa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät ovat keskeisiä.

Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgissa toimiva rahastoyhtiö.

Lue lisää Rahastot Nytistä.

Vaikuta säästöilläsi

Vastuullinen sijoittaminen on yksinkertaisesti erittäin tehokas tapa auttaa tekemään maailmasta parempi paikka yksi investointi kerrallaan. Useat ihmiset suosivat jo kestävästi tuotettua ruokaa ja vaatteita sekä vähäpäästöisiä liikennemuotoja. Kestävää kehitystä tukevat sijoitukset ovat vain saman kolikon toinen puoli.

Vastuullinen sijoittaminen voi auttaa merkittävästi vähentämään hiilidioksidipäästöjä, säästämään vettä ja muita arvokkaita luonnonvaroja, suojelemaan ekosysteemejä, vakiinnuttamaan päivänvalon kestäviä käytäntöjä liike-elämässä sekä edistämään ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia maailmanlaajuisesti. Ja suoraan sanottuna nyt alkaa olla kiire kanavoida pääomia yrityksiin, jotka etsivät aktiivisesti ratkaisuja maailman ongelmiin, ja pois yrityksistä, jotka etunenässä aiheuttavat niitä.