Facebook _ image
Kirjoittanut:
Cecilia Blomberg

Facebook on karanteenissa Nordean vastuullisen sijoittamisen rahastoissa – päätöksen taustaa

Yhteisöpalvelu Facebook asetettiin maaliskuussa karanteeniin Nordean Tähtirahastoissa, kun yhtiötä syytettiin käyttäjätietojen myymisestä. Skandaali herätti mediakeskustelua, ja monet sulkivat Facebook-tilinsä.  Tehdäänkö sijoituspäätöksiä mediakeskustelujen perusteella?

Näytä lisää:
ESG
Näkemys
Emir Borovac
Emir Borovac
Analyytikko, Nordean vastuullisesta sijoittamisesta vastaava tiimi

Vastaus on tietenkin ei. Kysyimme analyytikko Emir Borovacilta Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimistä perusteluja karanteenille. Näkemys yritysvastuusta ja sen arvioimisesta osana rahastosijoituksia on muuttunut perusteellisesti viime vuosina. Vastuullisuustyössä ei ole kyse pelkästään eettisesti oikeista valinnoista, vaan riskien kartoittamisesta ja hallinnasta parhaan mahdollisen tuoton savuttamiseksi.

Nordea Funds on jo pitkään hyödyntänyt vastuullisuusanalyysejä omissa sijoituspäätöksissään. Vastuullisen sijoittamisen tiimi arvioi eri toimialojen riskejä ja erityisen tärkeää on kartoittaa ja tuntea paremmin tietotekniikan kaltaisten uusien toimialojen riskejä.

Uudella toimialalla uudet riskit

Tiimi matkusti vuoden 2017 lopulla Yhdysvaltioin kartoittaakseen tietotekniikkayhtiöihin kohdistuvia tärkeimpiä kysymyksiä yritysvastuunäkökulmasta. Emir Borovac hankki vierailun aikana lisätietoa tästä vahvasti kasvavasta toimialasta.

 

Miksi käynnistitte tämän selvityksen?

– Vastuullisuusanalyytikot eivät ole aiemmin juurikaan tarkastelleet tietotekniikkasektoria, vaikka digitalisuus lisääntyy sekä taloudessa että ihmisten arjessa.  Digitalisaation myötä tiedosta tulee kauppatavaraa ja teknisistä ratkaisuista on keskusteltu paljon viime aikoina. Siksi halusimme tutkia tarkemmin alan dynamiikkaa, Emir sanoo.

– Rahastomme ja etenkin vastuullisuutta painottavat Tähtirahastot sijoittavat useisiin erilaisia teknisiä alustoja käsitteleviin ja kehittäviin yhtiöihin. Ala on melko uusi ja mielenkiintoinen sijoituskohde, Emir jatkaa.

– Halusimme ymmärtää paremmin isoihin IT-yhtiöihin liittyvät riskejä ja mahdollisuuksia.  Selvityksemme kohdistui yleisesti IT-yhtiöihin ja erityisesti kaupallisiin IT-alustoihin. Vierailun aikana tapasimme Washington D.C.:ssä ja New Yorkissa koko joukon IT-yhtiöiden sidosryhmiä aina työntekijöistä koko toimialan edustajiin. Analysoimme useita alaan liittyviä aiheita ja pyrimme tarkastelemaan niitä eri näkökulmista. Tarkastelimme osittain ristiriitaisia aiheita, kuten tietoturvaa, tiedon kaupallistamista ja ilmaisunvapautta sekä liiketoiminnan että käyttäjien näkökulmasta.

– Halusimme myös selvittää, miten uusi sääntely vaikuttaa yhtiöihin. Esimerkiksi EU:n uutta yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa tämän vuoden toukokuussa. Digitaaliset uutiset leviävät kuitenkin äärimmäisen nopeasti ja suuret IT-alustat ovat erittäin alttiita negatiiviselle mediahuomiolle. Lisäksi asiakkaat esittävät yksityisyyttä koskevia vaatimuksia, Emir taustoittaa.

Digitaaliset uutiset leviävät äärimmäisen nopeasti ja suuret IT-alustat ovat erittäin alttiita negatiiviselle mediahuomiolle. Lisäksi asiakkaat esittävät yksityisyyttä koskevia vaatimuksia
Emir Borovac, analyytikko, Nordean vastuullisesta sijoittamisesta vastaava tiimi

Mitä opitte matkallanne?

– Totesimme, että yhtiöiden näkökulmasta tietoturvallisuus, luottamuksellisuus ja alustoilla jaettava sisältö ovat kaikkein tärkeimmät osa-alueet. Yksityishenkilöiden osalta tärkeintä on yksityisyyden suoja. Vaikka osittain kyse on julkishallinnon keräämistä tiedoista, monet ovat huolissaan myös yhtiöiden kaupallisessa tarkoituksessa keräämistä ja käsittelemistä tiedoista. EU:n uusi tietosuoja-asetus koskee joitain tietosuojakysymyksiä. Huomasimme kuitenkin, että näihin kysymyksiin suhtaudutaan eri tavoin Atlantin toisella puolella, ja uskomme, että tilanne voi muuttua lähivuosina.

Facebook-sijoitukset jäihin

Facebook-skandaali puhkesi muutama kuukausi vierailun jälkeen. Yhtiö ei ollut pystynyt varmistamaan, etteivät käyttäjätiedot joudu asiattomien kolmansien osapuolien käsiin. Yhtiön päätettiin asettaa karanteeniin Nordean Tähtirahastoissa, mikä tarkoittaa, että salkunhoitajat eivät voi ostaa Facebookin osakkeita näihin rahastoihin seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Miksi Facebook joutui karanteeniin?

– Yhtiöön on kohdistettu vakavia syytöksiä ja siihen liittyy epävarmuutta.  Yhtiöön suhtaudutaan negatiivisesti. Lisäksi EU:n uusi tietosuoja-asetus tiukentaa sääntelyä, mikä voi vaikeuttaa yhtiön toimintaa. Siksi Facebookin osakkeet asetettiin karanteeniin vähintään kolmeksi kuukaudeksi, Emir sanoo.

– Facebookiin liittyvät tapahtumat ovat hyvä esimerkki siitä, miten tärkeää meidän on sijoittajina analysoida yritysvastuuasioihin liittyviä riskejä, hän jatkaa.

– Jos riskit toteutuvat, osakekurssi voi lähteä jyrkkään laskuun nopeasti. Facebookin kurssi laski noin 18 % vajaassa kahdessa viikossa, kun julkisuuteen tuli tieto siitä, että Cambridge Analytica on käyttänyt Facebookin käyttäjätietoja asiattomasti. Vaikka osakekurssi elpyisi, pyrimme tutkimustemme avulla ennakoimaan paremmin mahdollista kurssien heiluntaa.

Mitä tapahtuu kolmen kuukauden kuluttua?

– Kolmen kuukauden aikana voimme syventää tietojamme yhtiöstä ja nähdä, miten Facebookin johto käsittelee tilannetta. Tämän jälkeen tarkastelemme tilannetta uudelleen, Emir kertoo.

Nordean Tähtirahastot

Nordean vastuullisen sijoittamisen keulakuvat, Tähtirahastot sijoittavat toimialojensa lupaavimpiin yrityksiin, jotka huomioivat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät kysymykset ja riskit erityisen hyvin.

Lisätietoa Tähtirahastoista voi lukea täällä. Rahastojen kehitystä voi seurata Rahastot Nyt -palvelusta.